El paper de l’AFA i la comunitat educativa

El Bicibús és una proposta col·laborativa on hi ha implicada tota la comunitat educativa, entenent com a comunitat educativa els diferents agents del municipi que procuren per un bé comú com és l’educació dels infants, i indirectament de tota la població.

Així doncs, l’AFA de l’escola s’encarrega d’impulsar i coordinar la iniciativa tot detectant les necessitats, definint les línies, creant els grups amb les famílies que acompanyen el bicibús i donant cobertura amb la seva assegurança de responsabilitat civil i accidents.

A més a més, si cal, pot vehicular les peticions de millora d’infraestructures i seguretat vial a les administracions pertinents.

Si volem que el bicibús sigui un projecte que provoca canvis en cadena, és interessant comptar amb la direcció i equip docent del centre educatiu, les entitats de promoció de la bicicleta com Canvis en Cadena, els ajuntaments o altres tipus d’organitzacions en aquest projecte.